19th Century Louis XVI Style Giltwood Mirror

$7,850.00
Zoom 19th Century Louis XVI Style Giltwood Mirror
Zoom 19th Century Louis XVI Style Giltwood Mirror
Zoom 19th Century Louis XVI Style Giltwood Mirror
Zoom 19th Century Louis XVI Style Giltwood Mirror
Zoom 19th Century Louis XVI Style Giltwood Mirror

19th Century Louis XVI Style Giltwood Mirror

$7,850.00

19th Century Louis XVI style giltwood mirror.

SKU:  KA-0190
Dimensions:  85”H X 50”W


19th Century Louis XVI Style Giltwood Mirror

$7,850.00